Podle počtu opakovaných běhů v jednom turnusu a podle konečného efektu lze rozlišit několik typů saunování:

Dráždivé (iritační) saunování
je vyvoláno jedním pobytem v teplé saunové lázni a následným ochlazením. Působí značně povzbudivě, proto je nejlépe navázat na něj další aktivitou, především duchovního rázu. Pokud se navazuje pohybovou aktivitou, není nutné celkové ochlazení v bazénu. Postačuje sprcha a ochlazení přichází postupně při pohybu.

Povzbudivé (tonizační) saunování
představuje dvojitou směnu horkého a chladného prostředí a má prakticky stejný efekt jako předchozí typ. Pokud však pohybová, nebo i duševní aktivita nenavazuje hned po jeho ukončení, uvolňující účinek se projeví po nějaké době. Tento typ saunování se osvědčil zejména u malých dětí z jeslí a mateřských škol.

Uvolňující, uklidňující (relaxační) saunování
je nejvíce rozšířený způsob a spočívá v opakování prvních tří fází saunování třikrát po sobě. Přináší výrazné tělesné i duševní uvolnění a je vhodné ho využít zejména po běžném tělesném zatížení či psychickém vypětí. Tomuto typu saunování má předcházet nejméně půlhodinové celkové uklidnění. Lehký útlum, který po tomto typu saunování pravidelně nastává, lze oddálit ihned následující pohybovou aktivitou a odpočinek si dopřát až po jejím skončení už v domácím prostředí. Pokud však tomuto typu předcházela větší tělesná námaha, musí být odpočinek ihned po ukončení saunování.

Vyčerpávající (exhaustive) saunování
znamená čtyřnásobné až pětinásobné opakování jednotlivých běhů saunování po sobě. Po takovém saunování dochází k většímu útlumu a potřebě spánku. Únava, ospalost a malátnost jsou velmi výrazné. Dochází také k bezprostřednímu snížení tělesné výkonnosti a nervově-svalové pohotovosti. Tento typ se využívá k vyvolání spánku zejména po předchozím psychickém rozrušení. Proto má odpočinek a spánek navazovat bezprostředně po saunování a většinou je již součástí závěrečné fáze. Pokud by však tomuto saunování předcházelo vyčerpávající tělesné zatížení, pak je lepší saunování odložit na druhý den.

Šestinásobné a vícenásobné
opakování pobytu v horku již není v souladu s pravidly saunování. Celkové vystavení intenzivnímu prostředí v saunové lázni může vyvolat rozvrat ve vnitřním prostředí organismu a způsobit kritický stav. Kdo se takto saunuje, riskuje.

Kmitočty a cykly saunování
Pokud je mezi jednotlivými turnusy saunování zachován interval nejlépe jednoho nebo maximálně dvou týdnů a je dodržovaný pravidelně, pak jde o pravidelné saunování. Další časové intervaly představují formu nepravidelného saunování. Prakticky vždy začíná znovu.

Sled po sobě jdoucích turnusů saunování lze zařadit do cyklů, např. sezónních a pod.

Copyright 2020. Joomla templates by a4joomla | and design by Milan Vácha.